2022 RumeliSE Bilgilendirme

ÖNEMLİ TARİHLER
 
Duyuru tarihi: 1 Kasım 2021
 
Özet göndermek için son tarih: 25 Nisan 2022 (Talep üzerine süre bir hafta uzatıldı)
 
Kabul edilen bildirilerin duyurusu: 25 Nisan 2022
 
Katılım ücreti ödeme (son tarih): 25 Nisan 2022
 
Program ilanı: 5 Mayıs 2022
 
Sempozyum tarihi: 14-15 Mayıs 2022
 
Tam metin göndermek için son tarih: 21 Haziran 2022
 
SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER
 
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 
Sempozyuma 1 kişi sadece 1 kendi 1 de ortak 2 bildiri ile katılabilir. Bir kişinin ikinci bildirisi en fazla üç kişiyle hazırlanmış olabilir. 3’ten fazla araştırmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.
 
Sempozyum dili gönderilen bildirilere göre belirlenir.
 
Gönderilen tebliğler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (200-300 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (3-5 kelime) bulunmalıdır.
 
Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.
 
Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri yazımı için https://www.rumelise.com/ sitesindeki tebliğ yazım kuralları esastır.
 
Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.
 
Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nde tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.
 
SEMPOZYUM KONULARI
 
Dil
Dile dair her konu ve durum sempozyum konusu olarak belirlenebilir.
Edebiyat
Edebiyata dair her konu ve durum sempozyum konusu olarak belirlenebilir.
Çeviri
Çeviribilim alanına ilişkin her türlü konuda sunum yapılabilir.
 
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
 
Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 11 punto ile koyu harflerle genel ortadan, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12 sonra 12 satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Özel adlar ve ilk kelime dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 
Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir.
 
Öz: Bildirinin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Bildirinin dili hangi dilden ise ilk sırada o dilden olan özet yer alır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşan Anahtar kelimeler (Keywords) verilmelidir. Öz metni Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile; Öz başlığı Georgia normal 10 koyu; genel ortadan; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Anahtar kelimeler (Keywords) Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en azi değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Ana metin: A4 boyutunda (29,7×21 cm.), Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Öz ve kaynakça sayfası hariç, ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Bildiri metninde paragraf başı yapılmamalıdır.
 
Dipnotta yer alan bütün bilgiler Georgia normal 8; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 0 sonra 0, satır aralığı tek ile yazılmalıdır.
 
Bölüm başlıkları: Bildiride, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir; ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalı.
 
Tablolar ve şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo özellikleri otomatik sığdır; tablo metinleri Georgia normal 9, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 
Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
 
Alıntı, manzume ve göndermeler: Dergimize gönderilecek bildirilerde aşağıdaki alıntı, manzume ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir. Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntı ve manzumeler, Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır.
 
Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için (Latin yazı sistemli) Georgia normal 10; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek uygulanmalıdır. Farklı yazı sistemlerinde kaynakça olsa da Latin yazı sistemli kaynakça talep edilir.
 
Kaynak gösterme ve kaynakça kuralları için APA düzenine bakınız (http://www.apastyle.org).
 
ÖDEME
 
Sempozyum ücreti BİLDİRİ BAŞINA üniversite personeli olmayan öğrenci için 500, öğretim elemanı için 600 TL’dir. Yabancılar için 100 $’dır. Ücret içinde yer alan hizmetlerimiz:
 
Hakem sürecinden olumlu sonuçla geçen tebliğlere RumeliDE (www.rumelide.com) dergisinde yayın, geçmeyenlere ISBN’li ulusal yayınevinde basılmış (RumeliYA Yayıncılık - Publishing > www.rumeliya.com) bildiri kitabı, sözlü katılımcı belgesi.
 
Hesap numaraları:
 
Türk Lirası için: Yakup YILMAZ     
TR830006400000114001104179
(AÇIKLAMA: RUMELİSE 4)   
ABD Doları için: Yakup YILMAZ     
TR890006400000214000231066
(AÇIKLAMA: RUMELİSE 4)   
 
ŞARTLAR VE KURALLAR
 
Sempozyum
 
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 
Sempozyuma sadece 1 bildiri ile katılmak mümkündür. 3’ten fazla araştırrmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.
 
Bildiriler
 
Gönderilen tebliğler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (200-300 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.
 
Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.
 
Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. .
 
Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.
 
Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nde tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.
 
Bu içerik 26.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1825 kez okundu.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
0 (505) 795 81 24
0 (216) 773 06 16
editor@rumelise.com