BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 11 punto ile koyu harflerle genel ortadan, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12 sonra 12 satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Özel adlar ve ilk kelime dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 
Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir.
 
Öz: Bildirinin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 en fazla 250kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Bildirinin dili hangi dilden ise ilk sırada o dilden olan özet yer alır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en fazla sözcükten oluşan Anahtar kelimeler (Keywords) verilmelidir. Öz metni Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile; Öz başlığı Georgia normal 10 koyu; genel ortadan; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Anahtar kelimeler (Keywords) Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en azi değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Ana metin: A4 boyutunda (29,7×21 cm.), Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Öz ve kaynakça sayfası hariç, ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Bildiri metninde paragraf başı yapılmamalıdır.
 
Dipnotta yer alan bütün bilgiler Georgia normal 8; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 0 sonra 0, satır aralığı tek ile yazılmalıdır.
 
Bölüm başlıkları: Bildiride, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir; ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalı.
 
Tablolar ve şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo özellikleri otomatik sığdır; tablo metinleri Georgia normal 9, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 
Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
 
Alıntı, manzume ve göndermeler: Dergimize gönderilecek bildirilerde aşağıdaki alıntı, manzume ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir. Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntı ve manzumeler, Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır.

Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için  (Latin yazı sistemli) Georgia normal 10; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek uygulanmalıdır. Farklı yazı sistemlerinde kaynakça olsa da Latin yazı sistemli kaynakça talep edilir.
 
Kaynak gösterme ve kaynakça kuralları için APA düzenine bakınız (http://www.apastyle.org).
Bu içerik 27.12.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1431 kez okundu.