Kurullar

SEMPOZYUMUN AÇILIŞ KONUŞMACILARI


ŞEREF KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü)

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Yakında ilan edilecek.

BİLİM KURULU (dokun)

DÜZENLEME KURULU

BAŞKAN
Prof. Dr. Yakup YILMAZ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

ÜYELER
Prof. Dr. Alparslan OKUR / Sakarya Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Fatih BAŞPINAR / Necmettin Erbakan Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Faysal Okan ATASOY / Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Ksenija AYKUT / Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY / Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  (Türkiye)

Doç. Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK / Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan) / Ordu Üniversitesi  (Türkiye)

Doç. Dr. Ali KURT / Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gulmira KARİMOVA / Abai Kazak Milli Pedogoji Üniversitesi (Kazakistan)

Doç. Dr. Mesut KULELİ / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  (Türkiye)

Doç. Dr. Önder ÇANGAL / Gaziantep Üniversitesi (Türkiye); Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (Sırbistan)

Doç. Dr. Recai KIZILTUNÇ / Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN / İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatma TEKİN / Ege Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hadi BAK / Atatürk Üniversitesi (Türkiye); Moskova Devlet Üniversitesi (Rusya)

Dr. Salih ÖZYURT / Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER / Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Bu içerik 26.05.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3849 kez okundu.