Bilim Kurulu

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TURKISH LANBGUAGE AND LITERATURE

Dil Bilimi /Linguistic

Dr. Hakan AYDEMİR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Halil İbrahim İSKENDER

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

Dr. Hakan AYDEMİR

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Halil İbrahim İSKENDER

Kırklareli University, Turkey

 

Yeni Türk Dili / Modern Turkish

Doç. Dr. Beytullah BEKAR

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Meryem SALİM AHMED

              Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Harun BEKİR

              Filibe Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Abidin KARASU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Yasin YAYLA

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Oğuz SAMUK

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Beytullah BEKAR

Kırklareli University, Turkey

Doç. Dr. Meryem SALİM AHMED

Shumen University, Bulgaria

Dr. Harun BEKİR

Plovdiv University, Bulgaria

Dr. Abidin KARASU

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Yasin YAYLA

Kırklareli University, Turkey

Dr. Oğuz SAMUK

Kırklareli University, Turkey

 

Eski Türk Dili / Old Turkish

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fatma ALBAYRAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ayşe ŞEKER

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Sibel MURAD

Amasya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Mehmet Mustafa KARACA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

 

 

Professor Cengiz ALYILMAZ

Bursa Uludağ University, Turkey

Dr. Fatma ALBAYRAK

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Ayşe ŞEKER

Kırklareli University, Turkey

Dr. Sibel MURAD

Amasya University, Turkey

Dr. Mehmet Mustafa KARACA

Aydın Adnan Menderes University,     Turkey

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri / Contemporary Turkish Dialects

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. İlker TOSUN

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Ertuğrul KARAKUŞ

Kırklareli University, Turkey

Dr. İlker TOSUN

Kırklareli University, Turkey

Yeni Türk Edebiyatı / Modern Turkish literature

Prof. Dr. Secaattin TURAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Birol BULUT

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Zafer ÖZDEMİR

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

 

Professor Secaattin TURAL

İstanbul Medeniyet University, Turkey

Professor Muharrem DAYANÇ

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Assoc. Prof. Ahmet KOÇAK

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Assoc. Prof. Mehmet GÜNEŞ

Marmara University, Turkey

Dr. Birol BULUT

Kırklareli University, Turkey

Dr. Zafer ÖZDEMİR

Kırklareli University, Turkey

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL

Kırklareli University, Turkey

Eski Türk Edebiyatı / Old Turkish literature

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan TAŞ

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Üzeyir ASLAN

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Güler DOĞAN AVERBEK

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Özlem GÜNEŞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Dr. Niyazi ADIGÜZEL

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Yeliz YASAK PERAN

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Erdoğan TAŞTAN

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ahmet Zahid DEMİRCİLER

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

Professor Ömer ZÜLFE

Marmara University, Turkey

Professor Hakan TAŞ

Marmara University, Turkey

Professor Üzeyir ASLAN

Marmara University, Turkey

Assoc. Prof. Güler DOĞAN AVERBEK

Marmara University, Turkey

Dr. Özlem GÜNEŞ

İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

Dr. Niyazi ADIGÜZEL

Kırklareli University, Turkey

Dr. Yeliz YASAK PERAN

Kırklareli University, Turkey

Dr. Erdoğan TAŞTAN

Marmara University, Turkey

Dr. Ahmet Zahid DEMİRCİLER

Kırklareli University, Turkey

 

 

Halk Bilimi/ Folklore

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Erkan KALAYCI

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

 

Professor İsmail GÜLEÇ

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Erkan KALAYCI

Kırklareli University, Turkey

 

 

Türkçe Eğitimi / Turkish Education

Prof. Dr. Özlem FEDAİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bekir İNCE

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Selim EMİROĞLU

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Dr. Necmettin ÖZMEN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Dr. Yunus Emre ÖZSARAY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Funda YEŞİL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Professor Özlem FEDAİ

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Assoc. Prof. Bekir İNCE

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Assoc. Prof. Selim EMİROĞLU

İstanbul Aydın University, Türkiye

Dr. Necmettin ÖZMEN

İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

Dr. Yunus Emre ÖZSARAY

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Funda YEŞİL

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Neslihan YÜCELŞEN

Istanbul Medeniyet University, Turkey

 

 


 

DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Alman Dili ve Edebiyatı / German Language and Literature

Prof. Dr. Muhammed KOÇAK

              Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nurkesh ZHUMANBEKOVA

              Eurasian National Gumilyov Üniversitesi, Kazakistan

 

Professor Muhammed KOÇAK

Gazi University, Turkey

Assoc. Prof.  Nurkesh ZHUMANBEKOVA

Eurasian National Gumilyov University, Kazakhstan

 

Arap Dili ve Edebiyatı / Arabic Language and Literature

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

              FSM Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Goran Salahaddin SHUKUR

              Selahaddin Üniversitesi, Irak

Dr. Shawky Hassan AHMED ABDO SHAABAN

              Kahire Üniversitesi, Mısır

 

Professor Hüseyin YAZICI

FSM University, Turkey

Assoc. Prof. Goran Salahaddin SHUKUR

Salahaddin University, Iraq

Dr. Shawky Hassan AHMED ABDO SHAABAN

Cairo University, Mısır

 

Çin Dili ve Edebiyatı / Chinese Language and Literature

Doç. Dr. Meqsud SELİM

              Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi, Çin

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK

              Selçuk Üniversitesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Meqsud SELİM

Northwest University for Nationalities, Chine

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK

Selçuk University, Turkey

 

Fars Dili ve Edebiyatı / Persian Language and Literature

Dr. Akram NEJABATİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Osman ASLANOĞLU

              Dicle Üniversitesi, Türkiye

 

Dr. Akram NEJABATI

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Osman ASLANOĞLU

Dicle University, Turkey

 

 

Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature

Prof. Dr. Erdoğan KARTAL

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

              Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

 

Professor Erdoğan KARTAL

Bursa Uludağ University, Turkey

Professor Rıfat GÜNDAY

Ondokuz Mayıs University, Turkey

 

Gürcü Dili ve Edebiyatı / Georgian Language and Literature

Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ

              Ardahan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Gül MükerremÖZTÜRK

              Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

 

Professor Şureddin MEMMEDLİ

Ardahan University, Turkey

Assoc. Prof. Gül MükerremÖZTÜRK

Recep Tayyip Erdoğan University,       Turkey

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı/ English Language and Literature

Dr. Rachael RUEGG

              Velington Viktorya Üniversitesi, Yeni Zellanda

Dr. Amjad ALSYOUF

              Balqa Applied Üniversitesi, Ürdün

Dr. Emrah GÖRGÜLÜ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Dr. Gamze SABANCI UZUN

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Dr. Elif KIR CULLEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ahmet KAYINTU

Bingöl Üniversitesi, Türkiye

Dr. Burcu GÜRSEL

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ali YİĞİT

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Rachael RUEGG

Victoria University of Wellington, New Zeland

Dr. Amjad ALSYOUF

Balqa Applied University, Jordan

Dr. Emrah GÖRGÜLÜ

İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

Dr. Gamze SABANCI UZUN

Istanbul Aydın University, Turkey

Dr. Elif KIR CULLEN

Istanbul Medeniyet University, Turkey

Dr. Ahmet KAYINTU

Bingöl University, Turkey

Dr. Burcu GÜRSEL

Kırklareli University, Turkey

Dr. Ali YİĞİT

Kırklareli University, Turkey

 

 

Japon Dili ve Edebiyatı / Japanese Language and Literature

Dr. Metin BALPINAR

              Burdur MAE Üniversitesi, Türkiye

 

Dr. Metin BALPINAR

Burdur MAE University, Turkey

 

Kore Dili ve Edebiyatı / Korean Language and Literature

Dr. Eun Kyung JEONG

              İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 

Dr. Eun Kyung JEONG

İstanbul University, Turkey

Rus Dili ve Edebiyatı / Russian Language and Literature

Doç. Dr. Reyhan ÇELİK

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEVİCH

              Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi, Rusya

Dr. Hadi BAK

              Atatürk Üniversitesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Reyhan ÇELİK

Akdeniz University, Turkey

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEVICH

Rostov State University of Economics, Russia

Dr. Hadi BAK

Atatürk University, Turkey

Ukrain Dili ve Edebiyatı / Ukrainian Language and Literature

Dr. Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK

              Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi Devlet Üniversitesi, Ukrayna

 

Dr. Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi University, Ukraine

ÇEVİRİBİLİM / TRANSLATION STUDIES

Doç. Dr. Elena Metodieva METEVA-ROUSSEVA

Sofya Üniversitesi, Bulgaristan

Doç. Dr. Esra BİRKAN  BAYDAN

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Evangelos KOURDİS

              Selanik Aristo Üniversitesi, Yunanistan

Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

              Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Osman COŞKUN

              Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Banu TELLİOĞLU

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Jale COŞKUN

              İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Dr. Layal MERHY

              Lübnan Üniversitesi, Lübnan

Dr. Reza HOSSEINI BAGHANAM

              Tebriz Azad İslam Üniversitesi, İran

Dr. Rıza Tunç ÖZBEN

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Elena Metodieva METEVA-ROUSSEVA

Sofia University, Bulgaria

Assoc. Prof. Esra BİRKAN BAYDAN

Kırklareli University, Turkey

Assoc. Prof. Evangelos KOURDİS

Aristotle University of Thessaloniki,    Greece

Assoc. Prof. Gülhanım ÜNSAL

Marmara University, Turkey

Assoc. Prof. Osman COŞKUN

Marmara University, Turkey

Dr. Banu TELLİOĞLU

Kırklareli University, Turkey

Dr. Jale COŞKUN

İstanbul Aydın University, Turkey

Dr. Layal MERHY

Lebanese University, Lebanon

Dr. Reza HOSSEINI BAGHANAM

Tebriz Azad Islam University, Iran

Dr. Rıza Tunç ÖZBEN

Kırklareli University, Turkey

Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Kırklareli University, Turkey

 

 

Bu içerik 17.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 772 kez okundu.