Şartlar ve Kurallar

Sempozyum

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.

Sempozyuma sadece 1 bildiri ile katılmak mümkündür. 3’ten fazla araştırrmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiriler

Bildiriler, Türkçe ve İngilizce ve Türkçenin lehçeleriyle sunulabilir.

Gönderilen tebliğler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (200-300 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.

Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri yazımı için https://www.rumelise.com/ sitesindeki tebliğ yazım kuralları esastır.

Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.

Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nde tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.

Ödeme

Sempozyum ücreti üniversite personeli olmayan öğrenci için 350, öğretim elemanı için 450 TL’dir. Yabancılar için 100$’dır. Ücret içinde yer alan hizmetlerimiz şunlardır: 1. Hakem sürecinden olumlu sonuçla geçen tebliğlere RumeliDE (www.rumelide.com) dergisinde yayın, geçmeyenlere ISBN’li ulusal yayınevinde basılmış (RumeliYA Yayıncılık y Publishing > www.rumeliya.com) bildiri kitabı, sözlü katılımcı belgesi.

Hesap numaraları:

Türk Lirası için: RUMELİSE TRY            TR830006400000114001104179

ABD Doları için: RUMELİSE USD           TR890006400000214000231066

Bu içerik 17.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 320 kez okundu.