Sempozyum ve Bildiriler

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 

Sempozyuma 1 kişi sadece 1 kendi 1 de ortak 2 bildiri ile katılabilir. Bir kişinin ikinci bildirisi en fazla üç kişiyle hazırlanmış olabilir. 3’ten fazla araştırmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiriler, Türkçe ve İngilizce ve Türkçenin lehçeleriyle sunulabilir.

Gönderilen tebliğler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (200-300 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.

Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri yazımı için https://www.rumelise.com/ sitesindeki tebliğ yazım kuralları esastır.

Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.

Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nde tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.
Bu içerik 17.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1525 kez okundu.