2024 RumeliSE Bilgilendirme

SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.

Sempozyuma 1 kişi sadece 1 kendi 1 de ortak 2 bildiri ile katılabilir. Bir kişinin ikinci bildirisi en fazla üç kişiyle hazırlanmış olabilir. 3’ten fazla araştırmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.

Sempozyum dili gönderilecek bildirilere göre belirlenir.

Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.

Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri yazımı için https://www.rumelise.com/ sitesindeki tebliğ yazım kuralları esastır.

Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.

Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse uluslararası yayınevi olan RumeliYA Yayıncılık & Publishing'de tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.

SEMPOZYUM KONULARI
 
Dil
Dile dair her konu ve durum sempozyum konusu olarak belirlenebilir.

Edebiyat
Edebiyata dair her konu ve durum sempozyum konusu olarak belirlenebilir.

Çeviri
Çeviribilim alanına ilişkin her türlü konuda sunum yapılabilir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 11 punto ile koyu harflerle genel ortadan, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12 sonra 12 satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Özel adlar ve ilk kelime dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 
Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir.
 
Öz: Bildirinin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Bildirinin dili hangi dilden ise ilk sırada o dilden olan özet yer alır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşan Anahtar kelimeler (Keywords) verilmelidir. Öz metni Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile; Öz başlığı Georgia normal 10 koyu; genel ortadan; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Anahtar kelimeler (Keywords) Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en azi değer 14 ile yazılmalıdır.
 
Ana metin: A4 boyutunda (29,7×21 cm.), Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Öz ve kaynakça sayfası hariç, ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Bildiri metninde paragraf başı yapılmamalıdır.
 
Dipnotta yer alan bütün bilgiler Georgia normal 8; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 0 sonra 0, satır aralığı tek ile yazılmalıdır.
 
Bölüm başlıkları: Bildiride, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir; ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalı.
 
Tablolar ve şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo özellikleri otomatik sığdır; tablo metinleri Georgia normal 9, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 
Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
 
Alıntı, manzume ve göndermeler: Dergimize gönderilecek bildirilerde aşağıdaki alıntı, manzume ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir. Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntı ve manzumeler, Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır.
 
Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için  (Latin yazı sistemli) Georgia normal 10; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek uygulanmalıdır. Farklı yazı sistemlerinde kaynakça olsa da Latin yazı sistemli kaynakça talep edilir.
 
Kaynak gösterme ve kaynakça kuralları için APA düzenine bakınız (http://www.apastyle.org).

ÖDEME VE İMKÂNLAR

Sempozyum ücreti BİLDİRİ BAŞINA T.C. vatandaşları için 50 $ veya karşılığı Türk Lirası; Yabancılar için 100 $ veya karşılığı Türk Lirasıdır.

Ücret içinde yer alan hizmetlerimiz:

Hakem sürecinden olumlu sonuçla geçen tebliğlere uluslararası yayınevi olan RumeliYA Yayıncılık & Publication (www.rumeliya.comtarafından yayımlanan bildiri kitabında yayın olacak, sözlü katılımcı belgesi verilecektir.

Hesap numaraları:
Türk Lirası için: Yakup YILMAZ
TR830006400000114001104179
(AÇIKLAMA: RUMELİSE 3)
 
ABD Doları için: Yakup YILMAZ
TR890006400000214000231066
(AÇIKLAMA: RUMELİSE 3)

SWIFT KODU: ISBKTRIS

ŞARTLAR VE KURALLAR

Sempozyum
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili dil, edebiyat ve çeviri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.

Sempozyuma sadece 1 bildiri ile katılmak mümkündür. 2. Bildiri ortak hazırlnmışsa kabul edilir. 3’ten fazla araştırmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez.

Bildiriler
Gönderilen tebliğler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (200-300 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (3-5 kelime) bulunmalıdır.

Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamak koşuluyla rumelise.com adresine üye olunarak yüklenmelidir.

Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri yazımı için https://www.rumelise.com/ sitesindeki tebliğ yazım kuralları esastır.

Oturumlarda bildiri sunumları için en fazla 15 dk verilecektir.

Bildiri özet metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri tam metnini vermeyi kabul ederse uluslararası yayınevi olan RumeliYA yayıncılık & Publishing’de yayımlanacak bildiri kitabında tebliğinin basımına izin vermiş sayılır.
Bu içerik 26.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 8660 kez okundu.